A vízipipa dohány is dohány!
A vízipipa dohány is dohány! Magyarországon a fiatalok körében a cigaretta után a vízipipa a második …
Mi az egészségnevelés célja?

Mi az egészségnevelés célja?

Az egészségnevelés célja, hogy az egyén megértse saját egészségvédelmének jelentőségét, és rendelkezzék azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel környezetét, egészségi feltételeit javítani tudja, s ezen keresztül a közösség egészségének védelméért is képes cselekedni.

Az egészség 12 pontja:

1. személyi higiéné,

2. egészséges táplálkozás,

3. több mozgás,

4. stressztűrés, stresszkezelés (önismeret, önértékelés),

5. dohányzás mellőzése,

6. kevesebb alkoholfogyasztás,

7. drogtagadás,

8. kiegyensúlyozott szexuális élet,

9. időben orvoshoz fordulás,

10. együttműködés az egészségüggyel, segítő foglalkozásúakkal,

11. környezetvédelem, környezettisztelet,

12. balesetvédelem.

 

Mi a mentálhigiéné?

Hazánkban mintegy 3,5 millió dohányos, 8-900 000 alkoholista, 70-80 000 kábítószeres, számtalan szorongó, neurotikus és magatartászavarban szenvedő ember él. Magas az öngyilkosok száma is, évente több mint 4000 ember vet véget önkezével életének. Ezek a számadatok is indokolják, hogy a mentálhigiéné mind nagyobb hangsúlyt kapjon. A mentálhigiénére nincs magyar kifejezés, csak körülírtan lehet megfogalmazni. A lelki, szellemi egészség védelmét jelenti, és hozzájárulhat a pszichés megbetegedések, magatartászavarok megelőzéséhez. A mentálhigiéné magatartásmódot, egészségkultúrát, viselkedéskultúrát is kifejez, segítő magatartást, segítőkészséget jelent, valamint tehervállalást, konfliktustűrő és konfliktuskezelő képességet is. Mindazoknak a folyamatoknak és tevékenységeknek az összessége, amelyek a személyiséget és a közösségi kapcsolatokat erősebbé, fejlettebbé, magasabb szervezettségűvé teszik. Nyitottsággal, befogadó készséggel is párosul, aminek birtokában „nemcsak segíteni vagyok képes, hanem ha én kerülök válsághelyzetbe, képes vagyok kérni és el is fogadni a segítséget.” (Dr. Buda Béla nyomán)

forrás: www.karinthy.hu

kép: www.budapest.com